Liên hệ

Thời gian mở cửa: Hàng ngày, từ 9:00 đến 21:00 (trừ các ngày nghỉ Tết)
Cửa hàng IndochinaSilk
Địa chỉ: 65 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 912 032 191 hoặc +84 904 139 250
Email: info@indochinasilk.com Website: www.indochinasilk.com Facebook: www.facebook.com/indochinasilk