logo
Phụ kiện cá nhân từ lụa tơ tằm và các chất liệu khác đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia
Được làm thủ công & nguyên liệu tự nhiên

Bộ sưu tập trang sức

Mã: IS-J14
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J13 (VÒNG TAY)
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J12
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J11
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J10 (NHẪN)
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J09
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J08
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J07 (VÒNG TAY)
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J06
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J05
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J04
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J03
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J02
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng
Mã: IS-J01
Chất liệu: TƠ TẰM
Đặt hàng